Các đối tác của chúng tôi

  • CTY TNHH TM UPVN
  • CTY TNHH TONGWEI ĐỒNG THÁP
  • Đối tác C
  • Đối tác E
  • Growmax
  • Newhope

Tin tức - sự kiện

HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH NUÔI BỀN VỮNG HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH NUÔI BỀN VỮNG new

Nuôi tôm siêu thâm canh thu tới 50 tấn/ha mỗi vụ ở Cà Mau